Forside
Forside | Om Nyvirk | Vejledning | Projekter | Kontakt |

Nyvirk for kvinder

Er du kvinde med flerkulturel baggrund? Og drømmer du om at starte selvstændig virksomhed - for dig selv eller sammen med andre kvinder?

Projektet afsluttes primo 2011 og der optages ikke nye personer i projektet.

Mange kvinder vil gerne skabe virksomheder sammen, hvor det kan være en særlig styrke at have forskellig baggrund, uddannelse og erfaring. Derfor har Nyvirk taget initiativ til et projekt, hvor grupper af kvinder med flerkulturel baggrund i fællesskab kan udvikle idéer til nye spændende og bæredygtige virksomheder,

Se mere i folderen, som du kan hente ved at klikke her.

Projektet er nu afsluttet og under evaluering. Du vil i løbet af foråret kunne se mere her og på Integrationsministeriets hjemmeside.

Du er også velkommen til at ringe til os og høre nærmere i mellemtiden.

Om projektet:

Indhold
Vi begynder med fælles undervisning, oplæg og erfaringsudveksling om alle de muligheder og udfordringer, du møder som iværksætterkvinde og i samarbejdet med andre om at starte, drive og udvikle en virksomhed.
Grupperne omkring de enkelte idéer til virksomheder tilknyttes faste iværksætter-vejledere, som er med til at indsamle og bearbejde alle de oplysninger, der er nødvendige for at afklare virksomheds-idéerne og lægge handlings-planer. Til sidst samles det hele i en forretningsplan, der kan danne grundlag for beslutning om start af den enkelte virksomhed. Undervejs kan inddrages specialister, besøg på virksomheder og uddannelsessteder m.m. Desuden mødes alle deltagere jævnligt om fælles emner og aktiviteter.
Projektet afsluttes med, at grupperne præsenterer og får en uafhængig vurdering af deres forretningsplan. Besluttes det at starte en virksomhed, kan Nyvirk hjælpe videre med at formidle kontakt til samarbejds-partnere og med vejledning under og efter starten.

Deltagere
Projektet er fortrinsvis for nydanske kvinder, som bor i Århus Kommune, men også andre kan deltage efter nærmere aftale.
Vi bruger dansk som arbejdssprog, men du behøver ikke kunne "perfekt" dansk. Du skal have kendskab til edb og it, e-mail og internet på "bruger-niveau" og have adgang til computer. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har relevant uddannelse eller erhvervserfaring. Det vigtigste er, at du er god til at samarbejde og dele opgaver og ansvar med andre, og ser det som en styrke at have forskellig baggrund.
Deltagelse i projektet er gratis. Du kan være i arbejde, have selvstændig virksomhed, være under uddannelse eller arbejdsløs. Er du ledig skal du aftale nærmere med din sagsbehandler og gøre opmærksom på, at du fortsat kan stå til rådighed for arbejds-markedet og at deltagelsen kan supplere individuelle vejlednings-, afklarings- og opkvalificerings-forløb, herunder evt. udarbejdelse af job- eller forretningsplan, men ikke start af selvstændig virksomhed - kontakt os gerne sammen med din sagsbehandler for nærmere oplysninger og aftaler.

Relevant uddannelse / erhvervserfaring (eksempler, ikke krav):
Fødevare-produktion:
"Mad til mennesker", hotel, restauration, køkken, kantine, fødevarevirksomhed, ernæringsassistent, gastronom, kok, cater, bager, slagter, fødevaretekniker/-ingeniør, bromatolog
Tekstil-design:
Mode, tekstil, beklædningshåndværker, tekstil-/beklædningsdesigner, formgiver, tekstil-/beklædnings-assistent, deignteknolog, konfektionsassistent/-tekniker, design & business
Virksomhedsservice
Kontor, administration, økonomi, finans, revision, handel, salg, kommunikation, translatør, multimedie-designer, mediegrafiker, grafisk designer, hhx, hg

Vi glæder os til at møde dig!
Venlig hilsen
Nyvirk Iværksættercenter


Se evt. mere om Nyvirks tidligere projekter for nydanske kvinder i venstre spalte og her:.

Nyvirk for kvinder blev i 2006-07 finansieret af Den Europæiske Socialfond. Nyvirk har nu fået støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til at videreføre særlige initiativer for nydanske kvinder til sommeren 2010.

Se omtalen af Nyvirk for kvinder 2006-07 i den samlede evalueringsrapport for
Socialfondens integrationsindsat
Se også filmklip med daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, Esma Birdi og Rushy Rashid
Film


Nyvirk for kvinder er støttet af:

2009-2010: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

2006-2007: EU's Socialfond
Nyvirk Iværksættercenter| Holmstrupgårdvej 1| 8220 Brabrand| Tel. 87 400 400| E-mail :