Forside
Forside | Om Nyvirk | Vejledning | Projekter | Kontakt |

Urban

En uvildig rapport udarbejdet for Århus Kommune i 2003 om iværksætteri som led i den boligsociale indsats i udsatte bydele - dengang benævnt "Urbanområdet" - anbefalede etablering af et særligt rådgivningscenter for nydanske iværksættere og mindre erhvervsdrivende, som ud over individuel rådgivning også kunne formidle adgang til mentorordninger, lån og lokaler m.v.

I 2004 udbød Århus Kommune opgaven i licitation på grundlag af rapporten og en række specificerede krav, som Nyvirk viste sig bedst til at opfylde.

I 2007 konkluderede en evaluering, at Nyvirk bør fortsætte som selvstændigt, privat rådgivningscenter.

Efterfølgende er indsatsen udvidet til at være "bydækkende" i samarbejde med bl.a. Århus Kommune og Det Boligsociale Fællessekretariat, og Nyvirk indgår også både i regionalt, nationalt og internationalt samarbejde.


Se mere om Urban-projektet 2004-07:
Iværksætterindsats i Urbanområdet 2003
Evaluering af Nyvirk 2007
Notat om offentlig besparelse ved at få kontanthjælpsmodtagere i selvforsørgelse


Urban-projektet er bl.a. støttet af:

Nyvirk Iværksættercenter| Holmstrupgårdvej 1| 8220 Brabrand| Tel. 87 400 400| E-mail :